Wojtek Dudek

Przejdź do treści

Kariera zawodowa:
W Policach mieszkam od 1983 roku. Mam za sobą ok. dziewięcioletni okres pracy w Zakładach Chemicznych Police i sześcioletni okres pracy w polickim SPPK.
Wcześniej przez ponad dziewięć lat mieszkałem i pracowałem w Katowicach. W okresie zatrudnienia pracowałem na różnych stanowiskach, od robotniczych do kierowniczych. W każdym przypadku wywiązywałem się z swoich obowiązków njlepiej jak potrafię, o czym świadczą wystawiane mi opinie i uzyskane wyróżnienia. W tym roku (2014) obchodziłem jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej - w tym dwadzieścia jeden lat  własnej działalności gospodarczej.  Moje motto zawodowe od samego początku pozostaje bez zmian. Cokolwiek robisz, rób to zawsze tak, jak byś to robił tylko dla siebie.

Działalność społeczna:
Bardzo intensywna od najmłodszych lat. Niektóre z dokonań wymagały dużego poświęcenia i odwagi. Nie sposób opisać tu wszystkich, dlatego ograniczę się jedynie do tych najważniejszych. Rok 1971 - jako 15-to latek poprowadziłem szkolny bunt przeciwko ograniczaniu swobód obywatelskich przez ówczesne władze. 1972 - wystąpiłem przeciwko niewłasciwemu traktowaniu uczniów przez nauczycieli. 1973 - protest przeciwko ograniczaniu swobód wyznaniowych w internacie. 1980 - zdecydowane wystąpienie przeciwko PZPR w zakładzie pracy. 1986 - przewodziłem opozycji w walce z związkiem zawodowym, uległym wobec partii. 1986-1989 - wielokrotnie przewodziłem protestom pracowniczym, wiodącym do poprawy warunków pracy i płacy. 2000 do dziś - zawsze wspomagałem innych w walce z instytucjami nadużywającymi swojej władzy.

Wykształcenie:
Moja edukacja zaczęła się tak, jak wiekszości rodaków. Od szkoły podstawowej. Pierwsze lekcje pobierałem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie. (na foto obok)  Od IV klasy przeniosłem się do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Inowrocławiu. Ukończyłem ją w 1971 roku jako jeden z lepszych uczniów. W tym samym roku zdałem egzamin wstepny do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i rozpocząłem w nim naukę. Niestety. Już po pierwszym roku nauki, z uwagi na charakter działalności społecznej i zmianę zainteresowań, musiałem opuścić ogólniak i przeniosłem sie do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Wolborzu. Do technikum uczęszczałem dwa lata. Po dwóch latach przerwałem naukę w technikum. Przyczyna, to
poglądy społeczno-polityczne w tym również na panujący system nauczania oraz nieustające angażowanie się w działalność społeczną, nieakceptowaną w tamtych czasach. Po przerwaniu nauki wyjechałem do Katowic, aby podjąć tam pracę zawodową. Średnie wykształcenie dokończyłem dopiero w 1999 r.

Zainteresowania:
Już od dziecka przejawiałem spore zainteresowanie wszystkim co mnie otaczało. Z dużym powodzeniem angażowałem sie w przedsięwzięcia sportowe, kulturalne, gospodarcze i techniczne. Dzięki niezwykłym zdolnościom manualnym i dużej sprawności fizycznej z łatwością osiagałem znaczące sukcesy w tych dziedzinach. Jedną z ważniejszych dziedzin było uprawianie sportu. Z wielkim zaangażowaniem oddawałem się wielu dyscyplinom sportu, osiagając dobre wyniki. Dzięki temu od V klasy szkoły podstawowej byłem niemal stałym reprezentantem szkół w killku dyscyplinach lekkoatletycznych oraz w drużynach gier zespołowych, szczególnie piłka ręczna, siatkówka, koszykówka i nieco mniej piłka nożna. Osiagane wyniki zawsze plasowały mnie w ścisłej czołówce tych szkół. W 1973 roku na turnieju sprawności lekkoatletycznej w Wolborzu zdobyłem Złotą Oznake Sprawności Sportowej, jako jeden z dwóch zawodników na ponad 180 ubiegajacych się. Oprócz sportu, >>> więcej

Wróć do spisu treści